PRACUJEMY, ŻEBY SERWIS MÓGŁ BYĆ DOSTĘPNY W NAJBLIŻSZYM CZASIE